An Ninh Lương Thực

Mới nhất

Bảo đảm an ninh lương thực khi giảm đất lúa

(An ninh lương thực) Chiều 21/3, Chính phủ đã trình Quốc hội về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia. Chính phủ đề nghị từ nay đến năm 2020 sẽ tiếp tục giảm diện tích đất trồng lúa

An ninh lương thực: Dòng chảy 70 năm nông nghiệp Việt Nam

Trong những năm tới, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và kinh tế nông thôn; bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; chuyển đổi mạnh cơ cấu sản xuất. Nguồn: Trung tâm Thông tin Tư liệu – TTXVN